Overige producten

Klantenscan
Wie zijn uw klanten en wat doen ze met u? Veel bedrijven weten globaal hier wel antwoord op te geven. Toch laten ze bij klanten omzet liggen en geven ze de minder belangrijke klanten de meeste aandacht.

Onze klantenscan geeft u op basis van uw eigen klantgegevens meer inzicht in de opbouw, segmentatie en ontwikkeling van uw klantenbestand. De scan laat snel zien waar de groeikansen liggen voor uw organisatie.

Klantperceptieonderzoek
Hoe ervaren uw klanten uw dienstverlening? En wat vinden uw prospects van uw organisatie? De praktijk leert dat verwachtingen en realiteit altijd verschillen. De vraag is alleen: in hoeverre verschilt het en waarin zitten die verschillen dan?

Het klantperceptieonderzoek van Potter Marktonderzoek maakt het voor uw klanten en prospects laagdrempelig om hun ongezouten mening te geven over uw organisatie en uw producten of diensten. Informatie, waarmee u aan de slag kunt om uw prestaties nog verder te verbeteren.

Concurrentiescan
Natuurlijk kent u uw concurrenten en weet u wat ze doen. Toch blijkt dat de concurrentiescan altijd waardevolle informatie en inzichten oplevert. Want een onderbuikgevoel blijkt lang niet altijd voldoende.

De scan laat zien wat uw positie is ten opzichte van uw belangrijkste concurrenten. Waarin onderscheiden zij zich? Wat zijn hun sterke, maar ook hun zwakke punten? En natuurlijk: waar liggen uw concrete kansen?

Medewerkersonderzoek
Uw personeel bepaalt in grote mate de kwaliteit van uw organisatie en de tevredenheid van uw klanten. Maar weet uw personeel wat er van hen wordt verwacht? Wat vinden uw eigen mensen van hun organisatie? En welke verbeterpunten zien ze?

Het medewerkersonderzoek van Potter Marktonderzoek geeft u inzicht in de houding van uw personeel ten aanzien van uw organisatie, de werkzaamheden en de markt.